ul Kos. Gdyńskich 98/1 tel. +48 504 186 833

ul. Warszawska 30A tel. +48 535 535 25

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Przywiązujemy ogromną wagę do zachowania i poszanowania prywatności naszych klientów oraz wszystkich uzytkowników korzystających z serwisu internetowego www.viviamo.pl.

Podawanie przez Państwa danych osobowych, takich jak numer telefonu i/lub adres e-mail poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na naszej stronie internetowej www.viviamo.pl jest dobrowolne.

Informujemy również, że podawane przez Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom.

1. Właściciel domeny

Właścicielem domeny jest VIVIAMO Sp z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żeromskiego 13a. Pobieranie materiałów prezentowanych w Serwisie jest możliwe wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zostaną zachowane w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez Viviamo sp. z o.o. na piśmie nie wolno rozpowszechniać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów i zdjęć. Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich Użytkowników Serwisu.

2. Znaki towarowe i prawa autorskie

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Viviamo Sp. z o.o. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz 631 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami).

3. Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, Viviamo Sp. z o.o. wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym Serwisie.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

Cała zawartość niniejszego Serwisu została dostarczona w formie i w treści oglądanej przez Użytkownika Serwisu. Viviamo Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do lub korzystania z Serwisu. Viviamo Sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do Serwisu, korzystaniem z niego lub pobieraniem z Serwisu jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików. Viviamo Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.