ul Kos. Gdyńskich 98/1 tel. +48 504 186 833

ul. Warszawska 30A tel. +48 535 535 25

Aktualności

2021-09-28

WARTA POSAG

Warta POSAG
To program oszczędnościowo – ochronny, skierowany do rodziców, dziadków i innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe zabezpieczenie przyszłości.
• Gwarantuje wypłatę sumy ustalonej przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w przypadku śmierci lub dożycia ubezpieczonego do końca trwania polisy
• Przejęcie opłacania składek przez Wartę w przypadku śmierci ubezpieczonego
• Renta dla dziecka nawet do 3000 zł/m-c w przypadku śmierci ubezpieczonego rodzica wypłacana w okresie trwania polisy.
Zapraszam- VIVIAMO Gorzów- Alicja Psut
ul. Kosynierów Gdyńskich 98/1
telefon- 504186833
e-mail- a.psut@viviamo.pl


Samochód

Samochód

Życie

Życie

Podróże

Podróż

Dom i mieszkanie

Dom i mieszkanie

Zdrowie

Zdrowie

Biznes

Biznes

Role

Rolne